คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
680 อายุรศาสตร์

เรียนท่านอาจารย์ค่ะ Dyspnea on exertion ให้รหัส R06.0 ใช่มั้ยคะ

ถูกต้องครับ

679 อายุรศาสตร์

การให้ยาฆ่าเชื้อ ทางหลอดเลือดดำ ควรให้รหัสอะไรครับ

การให้ยาฆ่าเชื้อทางหลอดเลือดดำไม่จำเป็นต้องให้รหัสถ้าจะให้รหัส 99.21 Injection of antibiotic

678 อายุรศาสตร์

MDRTB กับ drug resistance TB ใช้ icd10 อะไรคะ

MDRTB ให้รหัส A15 – A19 ตามชนิดของวัณโรคตามด้วยรหัส U88 Agent resistant to multiple antibiotics
Drug resistance TB ถ้าเป็น resistance ตัวเดียวให้รหัส U89.8 Agent resistant other single specified antibiotic

677 อายุรศาสตร์

แพทย์ Dx. Alcoholic cirrhosis+HCV cirrhosis ให้รหัสอย่างไรคะ
1. K703
2. K703 , B182
3. K703 , B182 , K746
ข้อใดถูกคะ

โดยปกติเมื่อมี cirrhosis จากสาเหตุแอลกอฮอล์และมี HCV ร่วมด้วย แพทย์จะวินิจฉัย Alcoholic cirrhosis ส่วน chronic hepatitis ไม่ระบุว่าเป็นสาเหตุของ cirrhosis จึงลงรหัส K70.3 และ B18.2

676 อายุรศาสตร์

DOA ให้รหัสอะไรดีคะ

ให้รหัส R96.0 Instantaneous death