คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
630 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

Pdx.Intramuscular mass of abdominal wall Proc. Excision , ICD-10 จะให้ R222 หรือ R190 คะ ส่วน ICD-9 ให้ 543 ถูกต้องหรือไม่คะ

ใช้รหัส R22.2 ส่วนรหัสหัตถการเป็น 54.3 ถูกต้องแล้วครับ

629 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

รหัส M23.2
Derangement of meniscus due to old tear or injury ใช้ในกรณีไหนคะ

ใช้กรณีบาดเจ็บมาในอดีต แต่ไม่ได้รักษา

627 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

seronegative Spondyloarthropathy ให้รหัสอะไรดี

M48.8x Other specified spondylopathies

อย่าลืมใส่เลขตัวที่ 5 ด้วย

626 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

แพทย์ Dx.Abnormal MMG:BIRAD 4A ให้รหัสอะไรคะ

เป็น Tumor of Breast ให้รหัส D48.6

625 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ผู้ป่วยระเบิดหูมา ต้องการมาเย็บ ควรใช้รหัสอะไรค่ะ

18.79