คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
622 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

epiploic appendagitis ให้รหัสโรคอะไรครับ

K63.8 Other specified diseases of intestine

621 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

เรียนสอบถามอาจารย์ค่ะ ผู้ป่วยหญิง อายุ 64 ปี แพทย์วินิจฉัย Eagle'Syndrome แพทย์นัดมาผ่าตัด Tosillectomy with Fx styloid process both site ให้รหัส ICD 10 ICD 9 อะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

รหัส ICD-10 คือ M89.88
รหัสผ่าตัด คือ 28.2 , 01.6

602 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

เรียนถามอาจารย์ครับ แพทย์ Dx.Maxillary deficiency and Mandibular prognathism ทำ Le Fort Osteotomy and BSSRO mandibular set back จะต้องให้รหัส ICD-9 อะไรครับ

76.69 Other facial bone repair และ
76.63 Osteotomy of body of mandible

601 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

แพทย์ใส่โรคหลัก Gallstone โรคร่วม cholecystitis ทำ U/S ใส่รหัสเดียว K80.1 ได้หรือไม่ หรือใส่ทั้งสองรหัส

ถ้ามี 2 โรคนี้ร่วมกันใช้รหัสเดียวคือ K80.0 Calculus of gallbladder with acute cholecystitis

600 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

cubital tunnel syndrome with guyon canal syndrome ทำหัตถการ release cubital tunnel and guyon / tophi excision ขอคำแนะนำด้วยค่ะอาจารย์

04.49 Release of peripheral nerve ส่วน tophi excision ต้องไปดูรายละเอียดว่าตัดออกมาจากตรงไหนแล้วให้รหัสไปตามนั้น