คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
167 ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

ผู้ป่วยเป็น Cervical Spondylosis with Myelopathy C3-C7 ทำหัตถการ Laminoplasty C3-C7 หนูได้ ให้รหัสหัตถการ 1.เป็น 03.09 2. เป็น 81.03 และ 3. เป็น 81.63ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าคะ

แพทย์ไม่ได้สรุปว่าทำ Spinal fusion นะครับ ไม่น่าจะใช้รหัส 81.03 และ 81.63 ได้ ส่วนรหัสแรก 03.09 ถูกต้องแล้วครับ