คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
666 อายุรศาสตร์

คนไข้รายที่ 1. แพทย์ระบุ Pdx.เป็น chronic diarrhea resulting from HIV และ Sdx.เป็น HIV infection มี complication เป็น Anemia ให้รหัส B232 ตามด้วย D638* และ A099 ถูกหรือไม่คะรบกวนด้วยค่ะ

คนไข้รายที่ 2 . คนไข้มา admit U/D HIV ยังไม่ On ARV ตอนสรุปโรค Pdx.แพทย์ลงเป็น AIDS ส่วน SDX.เป็น HIV ในบรรทัดที่ 2 และมี complication เป็น Pleural effusion ,acute respiratory failure ให้รหัส B24,J90,J960 ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่เพราะเห็นว่า AIDS กับ HIV เป็นรหัสเดียวกันค่ะ

คนไข้รายที่ 1 ตอบ Z22.7 , A09.9 , D63.8
คนไข้รายที่ 2 ตอบ ต้องถามแพทย์ว่า Pleural effusion กับ acute respiratory failure เกิดจากโรคใดจึงสามารถลงรหัสได้ครบถ้วน ถ้าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมให้รหัส B20.8 เป็นวินิจฉัยหลักตามด้วย J91 , J96.0 เป็นวินิจฉัยร่วม

665 อายุรศาสตร์

ผู้ป่วย CKD stage 5 มารับริการ counseling undergoing RRT ให้รหัส Z490 ประเภท 1 หรือไม่

ให้รหัส N18.5 เป็นการวินิจฉัยหลัก

Z95.0 เป็นการวินิจฉัยอื่นๆ (ผู้ป่วยนอก)

664 อายุรศาสตร์

Z490 กับ Z492 กับ Z992 ใช้แตกต่างกันอย่างไร

ทั้งหมดใช้เป็นวินิจฉัยอื่น (ผู้ป่วยนอก)โดยมี N18.5 เป็นการวินิจฉัยหลัก
Z49.0 ใช้สำหรับผู้ป่วยที่เตรียมที่จะทำ dialysis ยังไม่ได้ทำ
Z49.2 มารับการทำ peritoneal dialysis
Z99.2 ไม่ได้ทำ dialysis ในวันนี้ แต่มี AV shunt อยู่และมีการล้างไตอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

663 อายุรศาสตร์

pdx infected dm foot , sdx t2dm with multiple complication ให้รหัส ?

E11.7 เป็น Principal Diagnosis ตามด้วยโรคแทรกซ้อน เช่น I79.2 , G63.2

662 อายุรศาสตร์

uremic encephalopathy ต้องให้รหัส icd10 ตัวไหน

N18.5 ตามด้วย G92 Toxic encephalopathy