คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
572 สูตินรีเวชศาสตร์

อยากทราบแพทย์ทำผ่าตัด tubal reanastomosis ให้รหัส icd9 อะไรคะ

ให้เปิด index ท้ายหนังสือ ICD-9-CM จะได้คำตอบครับ

571 สูตินรีเวชศาสตร์

แพทย์สรุป PPH , uterine atony ให้ O721 แล้วต้องให้ O622 ด้วยหรือไม่

ไม่ต้องใส่ O62.2 ครับ รหัสนี้เอาไว้ใช้เวลาไม่มี PPH

565 สูตินรีเวชศาสตร์

คนไข้ปวดท้องคลอดมานอนรอท้องออฟเสริฟ เกิดคลอดระหว่างนอนรอ จะลงรหัส ICD-10 ว่ายังไง ถ้าไม่คลอดให้รหัสอะไร / ถ้า admit ให้รหัสอะไร

ให้รหัสการคลอด O80-O84

560 สูตินรีเวชศาสตร์

Artificial rupture of membrane รหัส 73.01 กับ 73.09 ใช้ต่างกันยังไงคะ แล้วใช้ในกรณี augmentation การคลอดได้รึไม่คะ

ชื่อรหัสก็ต่างกันชัดเจนแล้วนี่ครับ 73.01 Induction of labor by artificial rupture of membranes คือการชักนำให้เจ็บครรภ์โดยการเจาะถุงน้ำคร่ำ แปลว่าผู้คลอดยังไม่เจ็บครรภ์ แต่คุณหมอต้องการให้เธอเจ็บครรภ์เสียที เลยเจาะถุงน้ำคร่ำ เพื่อชักนำให้เจ็บครรภ์
ส่วน 73.09 Other artificial rupture of membranes คือการเจาะถุงน้ำคร่ำในกรณีอื่นนอกเหนือจาก 73.01 เช่นในกรณี augmentation of labor ที่ถามมา ซึ่งหมายความว่าผู้คลอดเจ็บครรภ์เองแล้ว แต่ยังไม่ดีพอ อาจจะเบาเกินไป หรือห่างเกินไป คุณหมอก็เลยเจาะถุงน้ำคร่ำเพื่อให้การเจ็บครรภ์มีคุณภาพดีขึ้น

559 สูตินรีเวชศาสตร์

เด็กหลังคลอดที่แพทย์นัดมา Follow up ใช้รหัสอะไรคะ

ต้องถามกลับว่าแล้วคุณหมอนัดมาทำอะไรล่ะครับ หรือแค่คิดถึงกันอยากจะขอเห็นหน้า ถ้านัดมาตรวจสุขภาพเด็กตามปกติและตรวจไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติ ก็ให้รหัส Z00.1 Routine child health examination แต่ถ้าพบความผิดปกติก็ให้รหัสของความผิดปกตินั้น