คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
271 ไม่ระบุ

งูมีพิษที่ให้รหัสการวินิจฉัยหลัก T63.0 ได้แก่ งูเขียวหางไหม้ด้วยหรือไม่

รหัส T63.00 Snakevenom Hematotoxin ตัวอย่าง ได้แก่ Green pit viper (งูเขียวหางไหม้) (ICD-10TM เล่มที่ 1 2012 หน้า 626) Russel viper (งูแมวเซา)