คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
661 อายุรศาสตร์

แพทย์ทำการเคาะปอด(chest physical therapy)ในเด็ก pneumonia ให้รหัส icd 9 อะไรคะ

93.99 Other respiratory procedures (postural drainage)

660 อายุรศาสตร์

สวัสดีค่ะ อยากทราบ รหัส icd10 เกี่ยวกับ ปวดสะโพกร้าวลงขา ค่ะ

M54.4 Lumbago with sciatica

659 อายุรศาสตร์

รบกวนสอบถามค่ะ แพทย์วินิจฉัยเป็น RUL Lung mass R/O CA Lung ให้รหัสอะไรดีคะ ขอบคุณค่ะ

R91 Abnormal findings on diagnostic imaging of lung

658 อายุรศาสตร์

ขอเรียนถามอาจารย์ว่า คนไข้โรคไตที่มาล้างไตต่อเนื่อง ต้องให้รหัสโรคไตด้วยหรือไม่ หรือว่าให้ Z49.0 อย่างเดียว

ให้รหัสโรคไต คือ N18.5 เป็นการวินิจฉัย Z49.1 เป็นการวินิจฉัยอื่นๆ (ผู้ป่วยนอก)

657 อายุรศาสตร์

Pulmonary TB ตรวจเสมหะ AFB 1+ มี pleural effusion แพทย์ Dx. Pulmonary TB with pleural effusion ให้ รหัส A150,J91 หรือ A165 คะ

A15.0 ตามด้วย A16.5 เพราะแพทย์ระบุว่าเป็นโรคเดียวกับ TB