คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
524 สูตินรีเวชศาสตร์

รหัสในกลุ่ม P05.- และ P07.- ใช้ร่วมกันได้หรือไม่

คำถามสั้น แต่คำตอบยาวครับ
ตอบสั้นๆ ก่อนว่าตามทฤษฎีแล้ว “ใช้ร่วมกันได้ในบางกรณี” แต่ในทางปฏิบัติแทบไม่มีโอกาสใช้ร่วมกัน
เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับ
รหัสในกลุ่ม P05.- Slow fetal growth and fetal malnutrition ใช้ในกรณีที่แพทย์วินิจฉัยว่าทารกในครรภ์มีการเติบโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือมีภาวะขาดสารอาหาร ใช้ได้กับทารกทุกอายุครรภ์ ทั้งครบและไม่ครบกำหนด
ปัญหาอยู่ที่รหัสกลุ่ม P07.- Disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified ครับ ขอคัดลอกตัวจริงเสียงจริงมาให้ดูกันเลย
P07 Disorders related to short gestation and
low birth weight, not elsewhere classified
Note: When both birth weight and gestational age are
available ,priority of assignment should be given to
birth weight
Includes: the listed conditions, without further specification
as the cause of mortality, morbidity or additional
care, in newborn
Excludes: low birth weight due to slow fetal growth and fetal
malnutrition ( P 05.-)
P07.0 Extremely low birth weight
Birth weight 999 g or less
P07.1 Other low birth weight
Less than 28 completed weeks ( less than 196 completed days )of gestation
P07.3 Other preterm infants
28 completed weeks or more but less than 37 completed weeks
(196 completed days but less than 259 completed days) of gestation.
Prematurity NOS
ตามชื่อกลุ่มรหัสจะเห็นว่ารหัสกลุ่มนี้ใช้กับเฉพาะทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ หรือมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2,500 กรัมเท่านั้น รหัส 4 หลักในกลุ่มนี้ยังแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มย่อย คือ P07.0 กับ P07.1 เป็นรหัสตามน้ำหนักแรกคลอด และ P07.2 กับ P07.3 เป็นรหัสตามอายุครรภ์ของทารกตอนที่คลอดออกมา ซึ่งใน Note ข้างบนเตือนไว้ว่าถ้าทราบทั้งน้ำหนักแรกคลอดและอายุครรภ์ ให้ถือน้ำหนักแรกคลอดเป็นสำคัญ นั่นก็คือถ้าให้รหัส P07.0 หรือ P07.1 แล้ว ก็ไม่ต้องให้รหัส P07.2 หรือ P07.3 ร่วมด้วย
ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าทารกที่มีอายุครรภ์ต่ำกว่า 28 สัปดาห์หรือมีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 2,500 กรัมนั้นมีภาวะ slow fetal growth ร่วมด้วย จะให้รหัสอย่างไร
ใน Exclusion ของ P07.- เขียนไว้ว่า ไม่รวมน้ำหนักแรกเกิดต่ำที่เกิดจากทารกในครรภ์เติบโตช้าและขาดสารอาหาร (P05.-) แปลว่าถ้าน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่า 2,500 กรัมและแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากทารกเติบโตช้าในครรภ์หรือขาดสารอาหารให้ไปใช้รหัส P05.- โดยไม่ต้องใช้ P07.0 หรือ P07.1 นั่นคือรหัส P07.0 และ P07.1 ใช้ร่วมกับ P05.- ไม่ได้นั่นเอง
ดังนั้นรหัสในกลุ่ม P07.- ที่ใช้ร่วมกับ P05.- ได้ มีเพียง P07.2 และ P07.3 เท่านั้นครับ เช่น แพทย์วินิจฉัยว่า Preterm SGA
แต่อย่าลืมว่าสองรหัสนี้ใช้เฉพาะกรณีที่ไม่ทราบน้ำหนักแรกคลอดของทารกเท่านั้น ในชีวิตจริงแพทย์ที่ไหนจะวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์เติบโตช้าโดยไม่ทราบน้ำหนักแรกคลอดล่ะครับ ถึงตอบว่าในทางปฏิบัติแทบไม่มีโอกาสใช้รหัส P05.- ร่วมกันกับ P07.-

522 สูตินรีเวชศาสตร์

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น CA cervix stage III B with pyometra แพทย์ให้นอนโรงพยาบาลเพื่อทำหัตถการ cervical dilatation by Heger dilator with drainage pyometra ไม่ทราบว่าจะให้รหัสหัตถการอะไร(หมายถึง drainage pyometra) ขอบคุณค่ะ

Drainage of pyometra เป็นวัตถุประสงค์ของการทำหัตถการ Cervical dilatation ครับ ดังนั้นให้รหัส 67.0 Dilation of cervical canal เพียงรหัสเดียวก็พอ

521 สูตินรีเวชศาสตร์

ผู้ป่วยมาคลอด G3 P2A0L2 คลอด normal delivery หลังคลอดรกค้าง ล้วงรกไม่ได้ ตกเลือด แล้วมี hypovolemic shock refer ต่อ รพ.ศูนย์ แพทย์ Dx.เป็น retein placenta เป็น principal , hypovolemic เป็น comorbit coder ให้รหัส O720 เป็น principal O751 , Z370, O800 , R571 ถูกต้ืองไหมคะ

ในคำถามนี้แทบไม่มีอะไรถูกเลยครับ

ประเด็นที่ 1 G3 แปลว่าตั้งครรภ์ที่ 3, P2 แปลว่าเคยคลอดมา 2 ครั้ง ไม่ต้องใส่ A0 ก็เข้าใจได้ว่าไม่เคยแท้ง ส่วน L2 เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละครับ

ประเด็นที่ 2 ภาวะรกค้างในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Retained placenta ครับ ไม่ใช่ Retein
ประเด็นที่ 3 โรคร่วมตรงกับภาษาอังกฤษว่า Comorbidity ไม่ใช่ comorbit ครับ

ประเด็นที่ 4 แพทย์ควรสรุปว่าโรคหลักคือ Normal delivery และโรคแทรกคือ Retained placenta และ Hypovolemic shock โดยไม่มีโรคร่วม

ประเด็นที่ 5 Coder ควรให้รหัสดังนี้ครับ
โรคหลัก O72.0 Third-stage hemorrhage
โรคร่วม O80.0 Spontaneous vertex delivery , Z37.0 Single live birth
โรคแทรก O75.1 Shock during or following labor and delivery

สำหรับรหัส R57.1 Hypovolemic shock ห้ามใส่ เพราะรหัสนี้มี exclusion ว่าไม่ใช้ในกรณี obstetric shock

520 สูตินรีเวชศาสตร์

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็น Multiple myoma ทำผ่าตัด myomectomy (68.29) และทำหัตถการ chromopertubation (66.8) ผลของการตรวจ chromopertubation ท่อไม่ตัน ไม่ทราบว่าจะให้รหัสโรคเพื่อให้สัมพันธ์กับการทำหัตถการ (66.8) อะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

คงต้องถามคุณหมอที่ทำผ่าตัดครับ ว่าทำไมต้องเอาสีไปฉีดใส่ fallopian tube เดาว่าผู้ป่วยคงมีปัญหามีบุตรยากร่วมด้วย ไม่งั้นคงไม่ฉีดให้เมื่อยหรอกครับ

519 สูตินรีเวชศาสตร์

อาการแสดงของภาวะ Female Hypogonadism (ภาวะที่มีฮอร์โมนเพศหญิงน้อยกว่าปกติ)

ใจคอไม่ยอมเปิดตำราเลยหรือครับ คำว่า ‘hypogonadism” ในพจนานุกรมแพทย์ของ Dorland’s หมายถึง decreased functional activity of the gonads, with retardation of growth, sexual development, and secondary sex characteristics. จะเห็นว่าคำนี้ใช้กับผู้ป่วยอายุน้อย ส่วนผู้สูงอายุที่มีฮอร์โมนเพศลดลงเหลือน้อยไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่เรียกว่า hypogonadism นะครับ เขาเรียกว่า “แก่”