คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
587 ไม่ระบุ

รพสต.ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี ให้รหัส Z001
ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า ให้รหัส Z133
เนื่องจาก สปสช. กำหนดการให้งบประมาณและผลงานจาก Z001 และ Z133
ปีงบประมาณ 2556 ยังต้องปฏิบัติอยู่หรือไม่ หรือสามารถเข้าไป key รายละเอียด
ในหน้าข้อมูลการคัดกรองได้เลยโดยไม่ต้อง ใส่ ICD 10 Z001 และ Z133

อย่าคิดว่า ทุกกรณีที่ตรวจคัดกรองพัฒนาเด็กต้องให้รหัส Z00.1 และอย่าคิดว่าทุกกรณีที่ตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าต้องให้รหัส Z13.3 เพราะถ้ารายไหนตรวจแล้วพบความผิดปกติเราจะไม่ใส่รหัส Z ดังนั้น การให้รหัสให้ใช้หลักการนี้เสมอ เมื่อให้รหัสเสร็จแล้ว จะ key ข้อมูลอย่างไรให้ตรวจสอบกับผู้ดูแลโปรแกรมในแต่ละจังหวัดต่อไป

586 ไม่ระบุ

case myofascial pain syndrome ที่ทำ trigger point xylocaine injection หรือ dry needling ไม่ทราบว่าควรใช้ code icd9 อะไรคะ (แล้ว 2 หัตถการนี้ใช้ code ต่างกันรึเปล่าคะ)/ ขอบคุณค่ะ

ทั้งสองหัตถการนี้ ไม่มีรหัสในระบบ ICD-9-CM ครับ แต่ถ้าใช้รหัส หัตถการ ICD-10-TM จะมีรหัสที่แตกต่างกันทั้งสองรหัส

585 ไม่ระบุ

อยากทราบรหัสโรคฝีในสมองในผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เข้ารับการวินิจฉัยเบื้องต้นด้วย CT-scan ค่ะ

ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าฝีในสมองให้รหัส G06.0 Intracranial abscess and granuloma ครับ

584 ไม่ระบุ

DIAGNOSIS TYPE
1. principal 2. comorbidity 3.compication 4.other diagnoses 5.external cause
ชนิดของการวินิจฉัยโรค ตามที่อาจารย์ได้บอกที่เชียงใหม่ ว่า รพ.สต.ไม่ควรใช้ diag type 2 และ 3 เพราะมันคือ 2 คือ comorbidity 3 คือ compication ชนิด 3 พอเข้าใจได้ แต่ 2 ทำไมถึงไม่ให้ใช้ เพราะมันคือโรคร่วม เช่น คนที่เป็น โรคเบาหวาน และมีโรคความดัน ไขมัน หัวใจร่วมด้วย เราต้องให้ชนิดของ ความดัน ไขมัน หัวใจเป็น 2 หรือ 4 คะ

ประเภทของโรคของผู้ป่วยนอก มีแค่โรคหลัก โรคอื่น และ สาเหตุการบาดเจ็บ โรคใดที่ไม่ใช่โรคหลัก จะถือเป็นโรคอื่นๆทั้งหมด แพทย์ต้องบันทึกโรคที่สำคัญและรุนแรงที่สุดเป็นโรคหลักหนึ่งโรค โรคที่เหลือจะถือเป็นโรคอื่นๆ

581 ไม่ระบุ

กรณีผู้ป่วยนอกการลงประเภทโรคร่วมใน รพ. มีหรือไม่ค่ะ ถ้าผู้ป่วยเบาหวานมาตรวจตามนัดและในครั้งนั้นเป็นไข้หวัดด้วย มีการรักษาทั้ง 2 โรค โรคหลัก คือ เบาหวาน โรคร่วม คือ ไข้หวัด ใช่ไหมค่ะ หรือ ให้โรคหวัดเป็นโรคอื่นๆ เหมื่อนการให้ประเภทใน รพ.สต.

ประเภทของโรคของผู้ป่วยนอก มีแค่โรคหลัก โรคอื่น และ สาเหตุการบาดเจ็บ โรคใดที่ไม่ใช่โรคหลัก จะถือเป็นโรคอื่นๆทั้งหมด แพทย์ต้องบันทึกโรคที่สำคัญและรุนแรงที่สุดเป็นโรคหลักหนึ่งโรค โรคที่เหลือจะถือเป็นโรคอื่นๆ