คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
686 อายุรศาสตร์

Anti VGKC Receptor encephalitis ให้รหัสใด

ให้รหัส G04.8 Other encephalitis, Other encephalitis, myelitis and encephalomyelitis

685 อายุรศาสตร์

Severe Sepsis c ARF จะให้รหัส R65.1 แล้วให้ N17.9 ด้วยได้ไหมคะ

Severe Sepsis c ให้รหัส R65.1 นั้นระบุเพียงว่าระบบไตมีปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/ชั่วโมงอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
ดังนั้นถ้ามี CREATININE สูงขึ้นเข้าใช้กับการการวินิจฉัย acute renal failure สามารถวินิจฉัย acute renal failure ร่วมด้วยได้ อย่างไรก็ตามควรพิจารณาว่าผู้ป่วยเป็น Severe Sepsis หรือ Septic shock (R57.2) เพราะ acute renal failure ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีภาวะ Septic shock ร่วมด้วย จึงควรให้รหัส R57.2 มากกว่า R65.1

684 อายุรศาสตร์

Anemia จากยาต้านไวรัส Aids (AZT) ให้รหัสอะไรคะ

ภาวะซีดจากยาเกิดได้หลายกลไก เช่น
Drug-induced autoimmune hemolytic anemia D59.0
Drug-induced non autoimmune hemolytic anemia D59.2
Acquired pure red cell anemia D60.9
Drug-induced aplastic anemia D61.1
ดังนั้นควรทำข้อมูลเพิ่มเติมว่าควรจะลงรหัสให้ตามด้วยรหัส Y41.5 Antiviral drugs

682 อายุรศาสตร์

เรียนถามอาจารย์ครับ แพทย์ Dx.Status Ileostomy คนไข้เป็น CA Rectum และทำหัตถการ Ileostomy Closure ให้รหัส Pdx.คือ C20 และ รหัส CC.คือ Z43.2 ได้หรือไม่ครับ / ขอบคุณครับ

เนื้องอกจากการกระทำนั้น เป็นการดำเนินการจากการรักษามะเร็ง ไม่ใช่โรคแทรกซ้อนของมะเร็ง จึงไม่สามารถลง รหัสมะเร็งเป็น principal diagnosis ให้ใช้รหัส Z43.2 เป็น principal diagnosis

681 อายุรศาสตร์

กลืนแร่ (i 131 ablation ) รักษาโรคมะเร็งไทรอยด์ให้รหัสอะไรค่ะ

จาก Standard coding guideline 2014 หน้า 76 ให้รหัส 92.28 injection or instillation of radioisotopes