คลังคำถาม (FAQs)

ID สาขา คำถาม คำตอบ
695 สูตินรีเวชศาสตร์

ขออนุญาตเรียน อ.วรรษา ค่ะ การสรุป D/C summary ของแพทย์ กรณีผ่าคลอด ควรบันทึกโรคหลัก คืออะไร และโรคร่วม คืออะไรคะ เพราะแพทย์ที่โรงพยาบาล จะเขียนสรุปที่ โรคหลัก เช่นตัวอย่าง caseที่ 1.Previos c/c 38 wks. c 2 AF หรือ ตัวอย่างที่ 2.Pregnancy G1 OA 39 *3 ตัวอย่างที่3.G3P0 38+ wks. c AF หรือ ตัวอย่างที่ 4 G2P0 36+ c PROM เป็นต้นค่ะ และ การคลอด NL ก็เช่นกันค่ะ แพทย์ควร สรุปโรคหลัก คืออะไร และโรคร่วม อะไร ค่ะ ขอความกรุณา อาจารย์ บันทึกตัวอย่าง Primary Diagnosis........และ Secondary Diagnosis......ค่ะ ขอบคุณค่ะ

คำตอบมีชัดเจนแล้วใน standard coding guidelines พร้อมตัวอย่าง ต้องอธิบายให้แพทย์เข้าใจว่าโรคหลักมีได้โรคเดียวเท่านั้น G, P, อายุครรภ์ไม่ใช่โรค ไม่ต้องเขียน

694 สูตินรีเวชศาสตร์

ผู้ป่วย HIV+TB ปัจจุบัน on ยา ARV และ Anti TB หลังคลอด normal labourได้ 13 วัน มาด้วยไข้ 6 วัน ไอมีเสมหะ น้ำคาวปลามีกลิ่นเหม็น แผล episiotomy ดี แพทย์ Diag : Endometriosis , Pneumonia , Hypokalemia , HIV infection , Pulmonary TB (AFB 1+) ให้รหัส ดังนี้ O85 , O998 , J189 , E876 , O987 , B 200 , O980 , A150
ภาวะใน O99.0-O99.7 ให้รหัสรวมคือ O998 แต่ในภาวะ O98.0-O98.9 หารหัสรวมไม่เจอ จึงใช้ O98.7 และ O98.0 ทั้ง 2 รหัส ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่คะ

ไม่น่าจะเป็น endometriosis ควรเป็น endometritis
HIV disease resulting in pulmonary TB ในระยะหลังคลอด = O987, B200, A150 ไม่ต้องให้ O980 ซ้ำซ้อน

691 สูตินรีเวชศาสตร์

GA 37 wk. คลอดที่ รพช. NL with episiotomy ทารกเพศชาย นน.2,740 gm รกคลอดครบ blood loss หลังคลอด 150 cc. 5 ชม.ต่อมา มดลูกหดรัดตัวไม่ดี มี active bleed รวม blood loss ทั้งหมด 840cc. refer ผู้ป่วยมาที่ รพ.จังหวัด พบว่ามี bleeding from episiotomy wound แพทย์ได้ resuture episiotomy wound และให้ PRC 2 unit
Pdx. PPH c̅ bleeding from episiotomy wound
Proc. Resuture episiotomy wound
ให้รหัสโรคดังนี้ O902,O800,Z370, ส่วนรหัสหัตถการ PRC ให้ 9904 และ Resuture episiotomy wound ไม่แน่ใจว่าให้ 736 ถูกต้องหรือเปล่าคะ

เข้าใจว่าหมายถึง รหัสที่ รพ จังหวัด
รหัส O90.2 คือ hematoma of obstetric wound ไม่ใช่แน่ เพราะไม่ได้วินิจฉัยว่ามี hematoma
ส่วนรหัส O80.0 และ Z37.0 ก็ไม่ใช่อีกแหละ เพราะไม่ได้คลอดที่ รพ. จังหวัด
ควรให้รหัสของ PPH คือ O72.1
ส่วนรหัส ICD-9-CM น่าเป็น 75.69 ไม่ใช่ 73.6

เน้นว่า ให้รหัสตามคำวินิจฉัยของแพทย์

690 สูตินรีเวชศาสตร์

ผู้ป่วยเพศหญิงอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ มาอุดฟันตามนัด ทันตแพทย์ให้การรักษาด้วยการอุดฟัน ให้รหัสวินิจฉัยเป็น K02.1 ร่วมกับ O99.6 ถูกต้องหรือไม่ครับ

รหัสขึ้นกับคำวินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไรถึงมารับบริการ แพทย์ต้องวินิจฉัยโรคถึงจะได้รหัส

636 สูตินรีเวชศาสตร์

Pdx. Rt.tubal pregnancy
Proc. 1. Rt.salpingectomy
2. Lt. TR
ให้รหัสดังนี้ค่ะ O001(tubal pregnancy) , Z302 (sterilization), 664 (total unilateral salpingectomy) , 6692 (unilateral destruction or occlusion of fallopian tube)
แต่ส่งเบิก สปสช.ไม่ผ่าน สปสช.บอกว่า ให้รหัสทำหมันไม่ถูกต้อง จะต้องให้รหัสในกลุ่ม 66.3_ (other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes) แต่รหัสในกลุ่มนี้เป็นการทำทั้ง 2 ข้าง จริงๆแล้ว ทำเพียงข้างเดียว ขอเรียนถามว่ารหัสที่ถูกต้องคืออะไรคะ

ให้รหัสถูกต้องแล้วครับ